تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
هیچ وقت قطاری که ایستاده است و سنگ نمی زنن پس ادامه بده و به اطرافت اهمیعت نده


سلام 

انگیزه : میزان روحیهِ افراد 
نسبت به انجام کارها یا علاقه مند بودن 
به چیزه های اطراف یا حتی میتونه فرد نیز باشد 
را انگیزه میگویند .

یا به تعریفی دیگر: 
میزان  انرژی  که فرد برای 
انجام دادن آن کاری یا هر چیز دیگه 
برخوردار است، را میگویند.

سلام دوستان امیدوارم از مطالب لذت ببرید و ازش استفاده کنید خیلی دوستون داریم و هدف ما جلب رضایت شما ست